Fem steg til nytt smil

  • Spør din tannlege om Scandinavian Smile Design®, og henvis vedkommende til Frost Dental Lab hvis tannklinikken ikke kjenner produktet fra før
  • Ansiktet og smilet ditt fotograferes i henhold til bestemte prosedyrer
  • Det nye tanndesignet legges inn i fotografiene, og du får prøve en fysisk tannmodell som samsvarer med bildene
  • Du godkjenner designet, og tannlegen/kirurgen starter prosessen ihht. tanndesignet og behandlingsplanen som er utarbeidet av Frost Dental Lab
  • Dine nye tenner settes på plass, og du kan med stolthet smile med hele ansiktet

Dette er Scandinavian Smile Design®

Scandinavian Smile Design® er en ny tilnærming til større rehabiliteringer av tennene, og tar i bruk de fremste verktøy innen digital tanndesign. Prosessen begynner med at smilet ditt designes og planlegges av Frost Dental Lab. Hovedgrunnen til å velge Scandinavian Smile Design® fremfor andre fremgangsmåter, er at du får se resultatet allerede før tannlegen starter behandlingen.

Frost Dental Lab utarbeider en presentasjon hvor det nye tanndesignet er satt inn i et reelt foto av smilet ditt. Tannteknikerne lager også en tannmodell, som kan prøves fysisk i munnen din. På denne måten får du et virkelighetsnært og godt inntrykk av hvordan det endelige resultatet vil bli; et solid beslutningsgrunnlag før du går videre.

Med Scandinavian Smile Design®- prosedyren følger behandlerne (tannleger, reguleringstannleger, kirurger eller lignende) planen og tanndesignet som er utviklet av Frost Dental Lab, og som du har godkjent, når de utarbeider ditt nye smil.

Frost Dental Lab samarbeider med mange av de fremste tannklinikkene over hele landet. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker en anbefaling av tannleger som tilbyr Scandinavian Smile Design®, eller be tannlegen din kontakte oss for mer informasjon.

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål eller ønsker du å legge inn en bestilling på noen av våre produkter? Kontakt oss på: