Om oss

Frost Dental Lab

Et av Norges nyeste og mest moderne tanntekniske laboratoriumer

Frost Dental Lab eies og driftes av brødrene Thomas og Richard Schjøtt. Laboratoriet ble etablert i 2009, da som Dentalforum Kristiansand.

Frost Dental Lab er i dag et av Norges mest moderne og innovative tanntekniske laboratorium. Med avanserte produksjonsløsninger, høy håndverksmessig kompetanse og flotte moderne lokaler, får du og dine pasienter kvalitet hele veien.

Ledende innen digital produksjon

Frost Dental Lab har 15 ansatte fra 9 nasjoner hvorav 11 er autoriserte tannteknikere. Frost Dental Lab dekker tannlegens totale behov for produkter, kompetanse og tjenester innenfor tannteknikk og er ledende nasjonalt innen digital produksjon. I tillegg formidler vi importarbeider fra våre samarbeidspartnere.

Vi har daglig budtjeneste i og rundt Kristiansand. Ring vårt sentralbord på tlf. 40 00 10 56 for henting. For postkunder har vi returservice. Dette innebærer at pakkene kan sendes oss uten behov for frankering.

Vi gir alt for det optimale resultat!

Et vidt spekter av tanntekniske produkter

Frost Dental Lab skal produsere og videreformidle tanntekniske arbeider av høy kvalitet. Vi legger alltid vekt på at produktene skal være funksjonelle, teknisk riktige og estetiske. Frost Dental Lab leverer et vidt spekter av tanntekniske produkter, som skal tilfredsstille alle typer behov og ønsker. Dette er forenlig med våre og fabrikantenes krav til styrke og kvalitet. I Frost Dental Lab ser vi det som vår oppgave å følge med i utviklingen av vårt fag internasjonalt og hele tiden også oppdatere våre kunder.

 

Visjon

Kompromissløs kvalitet – tann for tann

 

Kompromissløs: Fokus på detaljer og perfeksjonering med høy faglig integritet

Kvalitet: Resultat i tråd med våre kvalitetsmål, standarder og rutiner

Tann for tann: Individuelt utført – hver gang

Kvalitetssikring

Frost Dental Lab har høy fokus på kvalitetssikring. All produksjon tilfredsstiller kravene i direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr. Alle materialer som inngår i våre produkter er CE-merket og behandles alltid som forskrevet av produsent. Med hvert arbeid følger i tillegg til nota en samsvarserklæring som forteller hvilke materialer som er benyttet, hvilke tenner det gjelder, behandlende tannleges navn og pasient data. Samtidig lagres opplysninger om eventuelle avvik og hvilke batcher som er benyttet på de materialer der dette er påkrevd. Alt blir journalført i vår elektroniske pasientjournal som tilfredsstiller kravene stilt av norske helsemyndigheter.

God logistikk

Vi vet viktigheten av god logistikk så arbeidene blir levert til avtalt tid. Kvalitet i leveringsrutiner er derfor avgjørende for tannlegens og ikke minst pasientens opplevelse. Vi har innarbeidet gode rutiner i alle ledd så arbeidene når frem til avtalt tid.

Digitale avtrykk

Vi tar i mot filer fra alle intraorale skannere på det norske markedet:
3Shape Trios, iTero, Sirona, Medit og Carestream.

Personer i lab

Henting og innsending av arbeider

Ved geografisk nærhet til laboratoriet benyttes lokale bud til henting og levering.

Utenfor lokal budsone benyttes i hovedsak tjenester fra Posten. Vi har egne esker og ferdig frankerte postlapper som kan benyttes ved innsending av arbeider.

Ring oss eller ta kontakt på mail om du ønsker tilsendt startpakke med forsendelsesmateriell og prisliste.

Last ned Frost prisliste 2023

Last ned Frost implantat prisliste 2023

Last ned Frost ordreseddel

TA KONTAKT MED OSS

Har du spørsmål eller ønsker du å legge inn en bestilling på noen av våre produkter? Kontakt oss på: