Frost

Produkter og materialer

Et fullservice laboratorium med stort produktspekter

Frost Dental Lab har som målsetting å dekke tannlegens totale behov for protetikk, uansett kasus og materialvalg.

Våre «In-house» produkter:

• Helkeramisk, Krone/Bro/Fasett/Onlay/Inlay
• MK, krone/bro
• Implantater, krone/bro, alle system
• Kombinasjonsarbeider
• Avtagbar protetikk

Det finnes et utall løsninger for tannbehandlinger, og det kan være utfordrende å finne riktige partnere. Frost Dental Lab samarbeider med noen av Norges ledende tannleger, og har lang erfaring i å løse komplekse tilfeller. Våre autoriserte tannteknikere har et høyt kompetansenivå, og er alltid klare til å levere den beste estetikk og funksjonalitet for alle typer utfordringer.


Materialer versus estetikk

Den spennende utviklingen innen tannteknologien forsetter med stadig nye materialer og produksjonsløsninger. Og selv om nyutvikling er fantastisk, er det viktig å forstå hva som skaper god estetikk og hvorfor det i noen tilfeller bare ikke stemmer. Fullkeramiske materialer er i mer eller mindre grad transparente, og restaureringen skal i kombinasjon med underlaget skape det endelige resultatet. Det er derfor avgjørende at du oppgir pilarens farge på ordreseddelen. Denne tas ut ved hjelp av en ND-fargeskala. Dersom du ikke har denne så skaffer vi en til deg.

Valget mellom styrke og estetikk

Enkelte ganger får vi tilbakemelding på at f.eks. en monolittisk e.max krone er litt grå eller kanskje ikke ser like vital ut som en vanlig sjiktet zirkonia eller e.max krone. Her er vi inne på det essensielle, nemlig valget mellom styrke og estetikk.

Best estetikk oppnås med sjikteteknikk. Dette fordi kronen eller fasetten da bygges lagvis opp med fluoriserende fargeintense keramer innerst og opaliserende keramer utover mot emaljeoverflaten. Dette skaper dybde samtidig som lyset reflekteres på samme måte som for naturlige tenner. Tilsvarende dybde og lysrefleksjon er ikke like lett å få til på en monolittisk krone hvor maleteknikk benyttes. Effekter og farge blir da malt på overflaten av den ferdig, utformede kronen, for så å bli glasert.

Man må rett og slett vurdere hvert enkelt tilfelle hver for seg. På enkelte pasienter vil vi aldri komme i mål estetisk ved å benytte maleteknikk. I slike tilfeller må derfor arbeidene sjiktes. På bruxister derimot vil maleteknikk krone/bro ofte være det eneste fornuftige for å oppnå optimal styrke. Alternativt kan en kombinere male og sjiktetteknikk. Vi vil da benytte fullzirkonia eller e.max okklusalt/palatinalt for så å sjikte keramer på bukkalflatene hvor belastningen er minimal.

På en krone hvor det er sjiktet porselen 360 grader vil styrken på porselenet være ca 100 mpa, monolittisk e-max 400 mpa og monolittisk zirkonia fra 600 til 1200 mpa. Vår generelle anbefaling er å tenke mer på styrke og bruddfasthet posteriort og estetikk anteriort.

Monolittiske arbeider

Et monolittisk arbeid kan være så mangt. Sluttresultatet avhenger av materialvalget og hvordan arbeidet blir behandlet under ferdiggjøring.

Monolittisk Zirkonia

Det har de siste årene vært en rivende utvikling av de forskjellige zirkonia-typene. De spenner nå fra ca. 600 mpa til 1200 mpa i styrke der de svakere typene er mer estetiske blant annet p.g.a. sin høye translusens. Vi benytter i dag utelukkende ML (Multi Layer-blokker) når vi freser ut arbeider til vår produksjon. ML betyr at blokkene er graderte i 5 soner med dentin sjikt gingivalt og lysere incisal-farge mot de incisale. Blokkene blir levert i alle vita-farger fra A1-D4.

Bilde av produkt

Dette betyr at etter skanning og digital design av arbeidet, så kan det freses ut i riktig vita-farge. MultiLayer-effekten gjør at den etter sintring, og ved å påføre glasur, fremstår som den valgte vita-fargen. Dette er den minst tidkrevende måten å fremstille monolittiske arbeider på. Det er derfor også vårt rimeligste monolittiske produkt.

3D microsjikt-teknikk med porselen i flytende form

Det er i dag mulig å lage monolittiske arbeider av meget høy estetisk kvalitet. Ved produksjon av monolittiske zirkonia kasus hvor det stilles krav til estetikk og fargespill som går ut over den normale fargeskalaen (A1-D4) benytter vi MiYO liquid ceramic i kombinasjon med 3D Microsjikt-teknikk. Denne typen keram er en blanding av fluoriserende porselen og male farger. 3D Microsjikting går ut på at materialet legges lagvis etter en gitt protokoll og brennes flere ganger i porselens-ovnen. Ved å bruke denne teknikken i kombinasjon med de mest translusente zirkonia typene for eksempel UTML (600 Mpa) fra Katana, mener vi at dette er et «High-end» produkt på lik linje med arbeider hvor normal sjikteteknikk er benyttet.

Denne metoden er omtrent like tidkrevende som å bygge porselen. Derfor er det også et mer kostbart produkt enn «vanlige» monolittiske arbeider.

E.max

Produktbilde
Produktbilde

Det rikholdige e.max systemet egner seg ypperlig til monolittiske arbeider. Vi har 15-års erfaring med dette materialet som har vist seg å være svært holdbart.

Den kjemiske sammensetningen av Lihium Desilicate gjør at materialet er noe «bløtere» en Zirkonia. Kanskje er det derfor også mer skånsomt mot antagonerende tenner?

MiYO Liquid Ceramic brukes også til å ferdigstille e.max på samme måte som beskrevet om monolittisk Zirkonia. Emax kan sementeres med adhesiv eller konvensjonell teknikk.


Empress CAD Multi (Leucitt-forsterket glass keramikk)

Produktbilde

Med sin homogenitet og lystransporterende egenskap, gir Empressmaterialet oss en balansert kameleon-effekt. Det er etter vår mening det mest estetiske materialet som kan benyttes til produksjon av monolittiske arbeider. I tillegg til de fantastiske optiske egenskapene har de keramiske blokkene en styrke på 185 Mpa.

Empress CAD Multiblokker er polykromatiske (multy layer) og går gradvis fra en tettere, fluoriserende naturlig dentinfarge gingivalt til lysere insisaleffekt mot det insisale.

Empress restaurasjoner skal sementeres med adhesiv teknikk.

Materialet brukes i stor grad ved fremstilling av kroner og laminater til vårt smile design-konsept.

For ferdigstillelse av Empress CAD Multi-arbeider, bruker vi 3D maleteknikk med Empress stains.

Cut back

Produktbilde

Den såkalte Cut back teknikken benyttes i tilfeller hvor vi må bruke den sterkeste og minst translusente typen av zirkonia, for eksempel ved broarbeider.

Zirkonia skjelettet vil da være designet monolittisk pal/ling til incisalkanten. Bucalt gjør vi en reduksjon på ca. 0,6 mm som blir erstattet med feltspat-porselen. Med denne teknikken får vi en fin, naturlig estetikk med dybde bucalt samtidig som incisal-kanten vil være av ren Zirkonia. Dette så vi kan unngå fremtidig chipping av porselen.

Cut back-teknikken kan også benyttes ved produksjon av e.max restaurasjoner alt etter hva slags effekter vi ønsker å oppnå med sluttresultatet.

Produktbilde