Frost

Formidling

Ved import av tannteknikk er det mye å tenke på. La autoriserte tannteknikere hos frost håndtere dine import arbeider

Ønsker du et rimeligere alternativ, kan vi også tilby løsninger fra vårt samarbeidende laboratorium i Kina. Vi legger stor vekt på at de importerte arbeidene tilfredsstiller våre spesifikasjoner, tannlegens krav og pasientens behov. Våre samarbeidspartnere produserer i henhold til våre standarder, og arbeidene blir administrert fra vårt laboratorie med de samme rutiner for kvalitetssikring som for våre øvrige arbeider.

Kompromissløs kvalitet – tann for tann

Alle arbeidene tilfredsstiller kravene i direktiv 93/42/EEC, vedlegg 1. Med hvert arbeid følger en lovpålagt samsvarserklæring som inneholder informasjon bl.a. om produkt og materialer.

Vi har faste ukentlige forsendelser hver tirsdag og fredag. Henting med bud må skje senest kl 12:00 på sendingsdagen. Ferdige arbeider returneres til kunde syv arbeidsdager senere innen kl. 12:00.

Vi har faste importsendinger til Kina

Vi har faste import sendinger til Kina hver tirsdag og fredag.
Ferdig arbeid leveres klinikken innen kl. 12.00, 10 virkedager senere.

Henting av arbeider må bestilles senest kl. 12:00 på sendingsdagen.
For større kombinasjonsarbeider må det beregnes to produksjonsperioder.